Фотомясто - много за фотографията под един покрив ·

Гаранция и рекламация

Гаранция:

Всички нови продукти, предлагани от ФОТО МЯСТО са  в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно Закона за защита на потребителите. При възникване на дефект в рамките на гаранционият срок се обръщайте към оторизираните сервизи, чийто адреси ще намерите изписани в гаранционната карта на вашия продукт.

Всички продукти втора употреба, предлагани от ФОТО МЯСТО са тествани и проверени от специалисти, но нямат гаранция и сервизно обслужване.

Рекламация:

1. При констатиране на дефектен продукт до 7 дни от закупуването му ние се ангажираме той да бъде заменен с нов или да възстановим заплатените от Вас средства в пълен размер, не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на рекламация.

2.При закупуване на продукт втора употреба се извършва тест на място и  последващи рекламации не се приемат.

Отказ от стока при онлайн покупка на нови стоки и връщането им е възможно в следните случай:

1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента. 
В този случай стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента или се възстановява платената сума, ако преждевременно продуктът е изчерпан. 

2. Ако стоката има скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок от 24 часа от получаването на стоката. След съгласуване с нашия екип  продуктът ще бъде заменен с друг или ще бъде върната сумата, която е платена за него.
 
3. В случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 7-дневен срок, да се откаже от поръчаната стока в случай, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката не е използвана и не е нарушена оригиналната и опаковка. 
Връщането на стоките по тази точка е за сметка на купувача! 

4. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена

5. Ако не е спазен срокът, обявен за доставка

6. Ако цената, която трябва да се плати несъответства на цената на която е поръчана стоката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.